NÜ er en virksomhed som er sit etiske ansvar over for både mennesker og naturen bevidst. Som virksomhed ønsker NÜ og virksomhedens medarbejdere at fremstå som ansvarlige for vore handlinger, og vi forventer og kræver det samme af vore leverandører. Vi anerkender, at kultur og lovgivning varierer fra land til land, hvilket betyder, at vores leverandører arbejder under forskellige forhold. Vi lægger dog stor vægt på, at fremstillingen er udført på en ansvarlig måde af voksne mennesker, som arbejder under gode betingelser og bliver behandlet med respekt.

Vores produktion er baseret på langvarige relationer til vore leverandører, og det betyder, at vi har stor indsigt i forholdene på fabrikkerne. I samarbejde med Håndværksrådet har vi udarbejdet et etisk regelsæt – en Code of Conduct – som indbefatter de minimumskrav vi stiller til vores leverandører og arbejdsforholdene på deres fabrikker. Denne Code of Conduct omhandler områder som f.eks. regler for børnearbejde, medarbejders rettigheder, arbejdstider samt sikkerhed på arbejdspladsen. Vi udfører jævnligt kontrolbesøg for at sikre, at vores kontraktlige aftaler bliver holdt.

Vores Code of Conduct er ikke en garanti. Men vi kan garantere, at vi er vores ansvar bevidst, og at vi kontinuerligt arbejder for at forbedre forholdene hos vore samarbejdspartnere.

Du kan dowloade vores Code of Conduct her og her.